Pályázatírás Budapest: GINOP - 5.1.7 - 17

2020\09\23

NE ESS PÁNIKBA: TIPPEK ÉS TRÜKKÖK PÁLYÁZATÍRÁSHOZ…

 NE ESS PÁNIKBA: TIPPEK ÉS TRÜKKÖK PÁLYÁZATÍRÁSHOZ…

 

REND A LELKE MINDENNEK!

A rendszerezettség rendkívül fontos minden tekintetben.

 • A munka elején ki kell jelölni a rend kidolgozóját és őrét, azaz a pályázatírás felelősét (koordinátorát). Ő alakítja ki az adminisztráció rendjét (természetesen a szervezet általános szabályainak betartásával). Mind az elektronikus, mind a papír alapú dokumentációt elkülönítve, mappákba/dossziékba rendezve szükséges tárolni (ügyeljünk az illetéktelen hozzáférés megakadályozására is, pl. jelszavas védelemmel).
 • Dolgozzunk ki egy fájlnévadási konvenciót: fontos, hogy követhető legyen az egyes dokumentumok fejlesztése, legyen benne a fájlnévben az utolsó módosító monogramja, és ha szükséges, óra, perc pontossággal a verzió lezárásának időpontja.
 • Használjunk űrlapokat, ahol lehet (pl. az emlékeztetők elkészítéséhez), gyorsítja a munkát, könnyen áttekinthetővé teszi a lényeget.
 • Melegen ajánlott a laptop és a pendrive használata, minden megbeszélésen legyen a pályázatfelelősnél a teljes anyag elektronikus formában.
 • A teljes anyagot mentsük el biztonsági másolatban legalább néhány naponta minimum két különböző helyre.
 • A pályázatfelelős rögtön az elején tájékoztassa a szabályokról a kollégákat, mindig lehessen tőle kérdezni (legyen elérhető), ha szükséges, szabályozza a még nem szabályozott kérdéseket. Mindig mindenre legyen a lehető leggyorsabban határozott válasza, és érje el, hogy nem csak ő, de a munkatársai se essenek pánikba. (Ehhez időnként nem árt sok türelem és némi pszichológusi véna.)

KELL EGY CSAPAT!

A pályázatok körül jó esetben nem egy ember bábáskodik, legalábbis a kicsit is bonyolultabb, összetettebb pályázatok esetében.

 • A pályázatkészítésbe általában szükséges belevonni olyan (külsős vagy belsős) munkatársakat, akik jártasak a következő területeken: érintett szakterületek, projekttervezés és –menedzsment, pénzügy-számvitel, közbeszerzés (egy ember természetesen több területhez is érthet). Előfordulhat, hogy a különböző szakemberek csak ellenőrzik a pályázat tartalmát a saját területükön, de ténylegesen nem vesznek részt a kidolgozásban (pl. a pályázatfelelős tervezi a költségvetést, nem a pénzügyi vezető, de neki is jóvá kell hagynia).
 • Mindenképpen szükséges a korábban már említett egyszemélyi felelős kijelölése, különben a pályázat nem készül el.
 • Ugyanakkor már az elején szükséges tisztázni, kitől mi várható, kérhető, a csapat tagjainak pedig be kell tartani a pályázatfelelős által kidolgozott és közösen (vagy a vezető által) elfogadott szabályokat.

Vezessük egy táblázatban, ki mikor (nem) elérhető a pályázatírás időszakában (szabadság, kiküldetés).

TERVEZZÜK A TERVEZÉST!

A rendszerezettséghez szorosan kapcsolódik, hogy a csapat és a szabályok felállítása után rögtön készítsünk pályázati munka- és ütemtervet. Ebben azt tervezzük meg, hogy a pályázati adatlapot és a beadandó mellékleteket milyen határidőre és ki fogja elkészíteni.
 

 • A pályázati adatlap, megvalósíthatósági tanulmány elkészítését akár pontokra is bonthatjuk, ha szükséges.
 • Érdemes Gantt-diagram formájában elkészíteni, a felelősök mellett a közreműködőket is célszerű feltüntetni.
 • Kerüljenek bele a műhelymunkák, a partnerekkel történő online (használjuk az internetes telefonos és videokonferencia lehetőségeket) vagy személyes egyeztetések is.
 • Az ütemezést hátulról visszafelé végezzük, azaz a benyújtás határideje határozza meg a dokumentumok egymásra épülésének figyelembevételével (pl. a tevékenységütemezés elkészítése meg kell, hogy előzze a cash flow tábla elkészítését) az egyes dokumentumok elkészítésének határidejét.
 • Készítsünk ellenőrző listákat a benyújtandó pályázati csomag és, ha szükséges, az egyes dokumentumok tartalmának, megfelelőségének ellenőrzéséhez!

TUDJUK, MIT AKARUNK ELÉRNI!

A pályázat megírása sohasem a pályázati űrlap pontjainak felmenő számsorrendben való kitöltését jelenti.

 • Előbb tervezzük meg a fejlesztés tartalmát (célok, tevékenységek) és az eredményeket, illetve a sikerességet bizonyító mutatószámokat (indikátorok).
 • Lényeges, hogy fejlesztési projektről, egyszerű eszközbeszerzésről vagy működési támogatásról van szó: mindegyik esetben más a feladat.
 • A pályázati űrlap, kitöltő program a projekt tartalmára vonatkozó pontjait csak akkor értelmes kitölteni, ha a tartalom már összeállt (ne kitöltés közben tervezgessük át, mert önellentmondásba keveredünk, amiért lepontoznak a bírálat során).
 • A vezérfonál mindig a saját háttérfájlokban összeállt tartalom legyen.

pályázatírás

2020\09\23

Hogyan írjunk eredményes EU-pályázatot?

Hogyan írjunk eredményes EU-pályázatot?

Az Európai Unió (EU) fejlesztésre fordított támogatásainak jelentős része pályázati úton jut el a felhasználóihoz. Lehet szó város-, vidék- vagy vállalkozásfejlesztésről, oktatásról vagy kutatásról, az ilyen területen tevékenykedő intézményeknek a céljaik megvalósításához szükséges pénzért a pályázatokat kiíró hatóságokhoz kell fordulniuk.

A pályázatírás egyre fontosabb feladatuk lesz az önkormányzatoknak, iskoláknak, kutatóintézeteknek, kórházaknak és olyan szervezeteknek is, amelyek korábban nem is foglalkoztak ilyesmivel. Ha például egy pesti társasház lakói szeretnék felújíttatni az épület homlokzatát, fordulhatnak a város vagy kerület ilyen céllal létrehozott önkormányzati alapjához segítségért. Az alábbiakban következik néhány tanács azoknak, akik a terveiket pályázott pénz segítségével szeretnék megvalósítani.
A forrás
Mindenekelőtt ki kell deríteni, hogy van-e olyan támogatási program, alap, amelynek a célkitűzései megegyeznek a társaságunkéival. Ebben egyrészt a pályázatfigyelésre szakosodott lapok, portálok lehetnek a segítségünkre, másrészt a szakintézmények. A legtöbb minisztérium már rendelkezik európai uniós támogatásokkal foglalkozó szervezeti egységgel, illetve számos EU-információs központ nyújt ilyen tájékoztatást.
A projekt váza
Ha találtunk megfelelő forrást, végig kell gondolni, hogy mit akarunk elérni, milyen eszközökkel, milyen módszerekkel, kinek lesz az jó, stb. Ez a fajta elméleti alapozás első pillanatban fölöslegesnek tűnhet, ám amellett, hogy sosem árt elgondolkodni azon, hogy mit miért csinálunk (rájöhetünk, hogy nem is kell pályázni), ezek az alapkérdések és válaszok a pályamű elkészítése során is komoly szerepet kapnak.
Az uniós forrásokhoz beadott igénylések egyik kötelező alapeleme ugyanis az a "logikai keretmátrix", amelyben a pályázó levezeti, hogy a program viszonylag általánosan megfogalmazott célkitűzéseinek elérését az ő projektje milyen konkrét eredményekkel, azoknak milyen hatásain keresztül szolgálja. Az itt mellékelt keretmátrix-forma kitöltése elsőre nem mindig könnyű feladat, de érdemes megküzdeni vele (lásd a mellékletünket).
Néhány általános szabály
a pályázatíráshoz
Soha ne tévesszük szem elől, hogy a pályázatunk értékelését emberek végzik. Terveink tömör, célratörő, gyakorlatias megfogalmazása biztosan jobb hatást kelt, mint egy tudományoskodó, parttalan fejtegetés, amelyből nehezen hámozható ki, hogy mit is akarunk.
A benyújtott csomag legyen jól kezelhető, áttekinthető. Az eredeti és másolati példányok legyenek egyenként fűzve, egy-egy példány jó ha önmagában is tagolt: elválik a tartalmi rész (pályázati adatlap, tervezett költségvetés) és a mellékletek (alapító okirat, könyvviteli kivonatok).
Ügyeljünk a pályázati kiírásban foglaltak pontos betartására - az EU-ban bizonyos dolgokat komolyabban vesznek, mint Magyarországon (másokat kevésbé). A pályázatok leadási határideje percre pontosan értendő, és általában nem a postai bélyegző dátuma számít, hanem az, hogy mi van a hivatal asztalán az adott percben. A pályázati dokumentumok legyenek aláírva a megfelelő helyeken a megfelelő személyek által. A formai és tartalmi elvárások a pályázati kiírásból is kiderülnek, de ha kétségeink lennének, érdemes megkeresni a pályáztató hatóság munkatársait vagy honlapját, és segítséget kérni.
Ki pályázik?
Ha mások számára írunk pályázatot, ellenőrizzük, hogy a pályázó szervezet beleesik-e a támogatás jogosultsági körébe. Gyakoriak a csak nonprofit jellegű szervezeteknek szóló pályázatok. Ha több szervezet tervez megvalósítani egy projektet, a jogosultság minden bevont partner esetében vizsgálandó.
A pályázó bemutatásánál koncentráljunk azokra az elemekre, amelyekről tudjuk, hogy az értékelésnél előnyt jelentenek. Ez is kiderül a pályázati kiírásból, amennyiben az tartalmazza a pályázatok minősítéséhez a döntnökök által használandó értékelési táblázatot. Ebben tételesen fel van sorolva, hogy mire kaphat pontot a pályázó és hányat.
Mit? Kinek?
Gondoljuk végig, hogy a tervezett tevékenység célja megfelel-e a program által támogatottaknak. Ne próbáljuk meg a projekt leírásába belesűríteni a program célkitűzéseinek teljes skáláját. Hiteltelenné válik a terv, ha semmitmondóak a céljai. Legyen kevesebb, de konkrét cél, jól azonosítható célcsoporttal, ha lehet, mérhető eredményekkel. Elkerülendők az "ötvenezer kiadvány készül majd" vagy "egymillió rádióhallgató hallja majd, név szerint…" és hasonló formulák.
Mennyiből?
A költségvetés a projekt egyik legérzékenyebb része. Olyasmire kérjünk támogatást, amire a terv megvalósításához feltétlenül szükség van. Reális árakon tervezzük a beszerzéseket, a résztvevőknek reális béreket ütemezzünk.
Ne akarjuk mindenáron kitölteni a pályázható összeg-kereteket. Aki sokat markol, az ugye…
A költségvetésre vonatkozó szabályok betartása és annak belső - számszaki - konzisztenciája különösen fontos. A pályázati felhívások sok esetben korlátokat rögzítenek a költségtípusok arányaira vonatkozóan. Például az eszközbeszerzések nem haladhatják meg a teljes projektköltségvetés megadott százalékát. A költségvetésre vonatkozó ilyen típusú szabályok be nem tartása általában a pályázat formai okokból való érvénytelenítését vonja maga után.
Az idő pénz
A pályázatírás ütemezésénél igyekezzünk elég időt hagyni a munka lezárására. Kollégáinknak, akik munkájukkal hozzájárulnak a pályamű elkészítéséhez, nyugodtan hazudjunk egy héttel a valós előtti végső leadási határidőt. El fog röppenni az extra hét a mű csiszolgatásával, a költségvetés ellenőrző átszámolásával, fénymásolással.
Egy jó pályázat
Nem túl eredeti, de igaz: egy pályázat minősége jól tesztelhető, ha odaadjuk egy majdnem-laikusnak elolvasásra. Ha a dolgozat felkelti az érdeklődését, a projektet célravezetőnek tartja és a költségvetésben is eligazodik, akkor biztos, hogy valami jót hoztunk létre. Ez akkor is öröm, ha támogatást nem nyerünk vele. Úgyis van mindig második kör, amikor ismét be lehet adni. Ne adjuk fel!

p pályázatírás

2020\09\23

Miért érdemes pályázati tanácsadó szolgáltatását igénybe venni ?

Miért érdemes pályázati tanácsadó szolgáltatását igénybe venni ?

Véget ért Magyarországon az első teljes 7 éves (2007-2013) Európai Uniós pályázati ciklus, és hamarosan pályázni lehet a 2014-2020 ciklus pályázataira.  Ha lezárul egy ciklus mindenképpen érdemes elemzést végezni, annak tapasztalatairól és tanulságairól, amelyeket fel lehet használni az új ciklus szervezésben. Ezt teszik a szakpolitikusok  is, ezt teszik a pályázatokkal fogalakozó szakemberek, és ezt kell tenni a pályázatok kedvezményezettjeinek is.

A pályázati piac minden szereplője megállapította, hogy az előző ciklus pályázatai túlzottan bürokratikusak voltak, rengeteg bonyolult adminisztrációt kellett elvégezni a pályázóknak, mind a pályázatok elkészítése során, mind a megvalósítási szakaszban, és maradt még adminisztrálni való a fenntartási szakaszban is.  Aki először szembesült ezzel a bonyolult adminisztrációval szinte a kedve ment el attól, hogy pályázati támogatást próbáljon igénybe venni.  Ezért a pályázók többsége pályázatíró szakemberekhez fordult, akik az elnyert támogatásra vetített néhány %  sikerdíjért szakszerűen elkészítették a pályázatokat, valamint a megvalósítás során és a fenntartási időszakban is végezték, végzik az adminisztrációt. Ezek a a többnyire mérnök, közgazdász esetleg jogász végzettségű szakemberek az évek alatt a sok különböző projekt pályázati menedzselése során hatalmas tapasztalatokra tettek szert, és szinte minden szituációban meg tudják találni a célravezető megoldást. (Minden projektnek van valamilyen egyedisége, nagyon kevés az olyan „iskolapélda” jellegű projekt amelyekre egyértelműen értelmezhetőek a pályázati felhívásokban és útmutatókban leírt szabályok)

A szakpolitikusok leszűrve az elő ciklus tapasztalatit , az új 2014-2020 ciklusban egyszerűsítéseket hajtanak végre mind a pályázati folyamatban, mind az intézmény rendszerben.  Többek között ilyen intézkedés lesz a 300 M Ft alatti projektek normatív elbírálása, illetve az állam által létrehozott ingyenes pályázati tanácsadó rendszer kiépítése.  Az intézkedések célja, hogy a pályázók egyszerűbben juthassanak pályázati támogatáshoz, amelyet természetesen a piaci alapon működő pályázati tanácsadók is támogatnak.

Az intézkedésekből első hallásra arra lehet következtetni, hogy az új ciklusban mindenki tanácsadó nélkül is könnyen boldogul, és ha megakad akkor igénybe veheti az ingyenes tanácsadást. Ez nagyon jól fog működni azoknál, akik jól tudnak projektet szervezni, van idejük és energiájuk hosszú útmutatókat átböngészni és megérteni, valamint maguk kívánnak időt szánni a projektek teljes körű menedzselésére.

Viszont a vállalkozók többsége elfoglalt, és a napi munkája mellett kevés ideje marad az útmutatók és a vonatkozó szabályok  részletes átböngészésre, és a saját egyedi projektjéhez történő értelmezésére. Az ilyen elfoglalt kevés idővel rendelkező pályázók részére nyújt nagy segítséget, ha a pályázatok menedzselését tapasztalt megbízható szakemberre bízza.

A pályázati folyamat nem a projekt adatlap kitöltésével kezdődik.  Ahhoz, hogy egy nyers projekt ötletből pályázat legyen hosszú többlépcsős folyamat vezet.  A tanácsadó már a projekt megtervezésében hathatós segítséget tud nyújtani.  Tervezés folyamán együtt gondolkodik a pályázóval, felhasználja korábbi tapasztalatait, és ismerve a pályázatok előírásait már olyan projekt tervet dolgoz ki, amely  megvalósítja a potenciális pályázó megálmodott ötletét, megkeresi hozzá az optimális támogatási konstrukciót, ha szükséges kompromisszumokat javasol, valamint egyéb finanszírozási lehetőségeket is felajánl a pályázónak.  Egy pályázati tanácsadó további előnye, hogy tapasztalatai alapján nem csak a pályázatban tud segítséget nyújtani, hanem szállítókat, tervezőket kivitelezőket javasol, lebonyolítja velük a döntés előkészítő tárgyalásokat, hogy a potenciális pályázó megalapozott döntést tudjon hozni, mielőtt a pályázatba belevág. A megalapozott döntés az alfája a sikeres pályázatnak.

A pályázatírás csak a fent leírt megalapozott döntés meghozatala után kezdődhet meg. Az ingyenes állami tanácsadó intézmény a státuszánál fogva csak ebben a fázisban tud segítséget nyújtani, ők nincsenek arra feljogosítva, hogy a döntés előkészítő folyamatban részt vegyenek, nem végezhetnek tárgyalásokat a pályázó képviseletében a lehetséges beszállítókkal, tervezőkkel kivitelezőkkel és egyéb külső szereplőivel a projektnek. Erre az előkészítő munkára kapacitásuk sincs, másrészt a protekcionizmus határát meghaladná, ha egy állami intézmény alkalmazottja tenne javaslatot pl. kivitelezőre vagy beszállítóra.  Bármilyen jó és felkészült  szakemberek dolgoznak az állami tanácsadó intézménynél, a státuszuk nem alkalmas arra, hogy a pályázó helyzetében gondolkozzanak és tegyenek javaslatokat, ezért ők segítséget nyújtani  csak a pályázatírás technikájában tudnak.

A pályázati tanácsadó bizalmi viszont épít ki ügyfelével, amelyre a normatív pályázatok esetén nagy szükség van.  A normatív pályázatok során viszonylag magas támogatási összegeket lehet nyerni, nagyon egyszerű adminisztrációval.  De tudni kell, hogy ez sem ingyen pénz.  A normatív pályázatoknál az útmutatók szigorúan fogják szabályozni, hogy a pályázásnak milyen feltételei vannak, és a pályázónak mit kell vállalnia (Svéd modell), az egyszerűsített pályázat gyakorlatilag abból áll, hogy a pályázó aláír egy nyilatkozatot, hogy ezeknek megfelel és vállalja az előírt feltételeket. Amennyiben rosszul értelmezte az útmutatóban szereplő szabályokat és aláírja a nyilatkozatot, és  végül még sem felel meg a feltételeknek és nem tudja teljesíteni a vállalásokat a támogatást nem kapja meg illetve a ha már egy részét vagy az egészet felvette vissza kell fizetni.   Ezzel a legnagyobb probléma, hogy csak a projekt végrehajtása után kerül megvizsgálásra, amikor már megtörtént a beruházás, és a szállítóknak kivitelezőknek fizetni kell.  Ezért ezeknél a normatív pályázatoknál a pályázati tanácsadó szerepe felértékelődik.  A pályázati tanácsadó ismeri és értelmezni tudja az útmutató szabályait, adaptálni tudja az adott vállalkozásra és projektre, és megtudja ítélni, hogy az adott pályázatnál ez mekkora kockázatot jelent. A vállalkozó pedig dönteni tud, hogy vállalja a kockázatot vagy biztonságosabbnak érzi, ha még sem veszi igénybe a támogatást.

Ha a projekt a megvalósítási szakaszba kerül, bizonyos adminisztrációk az egyszerűsített eljárás során sem kerülhetők el.  A szállítói- , vállalkozói szerződéseknek igazodni kell a pályázathoz, és az abban leírtaktól még akkor sem szabad szerződésmódosítás nélkül eltérni, ha ez mindkét szerződő fél részére előnyös.  A teljesítések igazolásától sem lehet eltekinteni, amelyeknek tükrözni kell egyrészt a projekt a pályázatban  elvártak szerinti megvalósulását, másrészt a vállalkozói szerződésben leírtakat.  A számlákon is kizárólag azok az információk szerepelhetnek, amik a pályázatban, és összhangban kell lenni, mind az egyéb dokumentumokkal, mind a vonatkozó jogszabályokkal, mind a pályázatban elvárt követelményekkel.


A kifizetési kérelmek elkészítésben ingyenesen segítséget nyújtanak az állami pályázati tanácsadók.  A tervek szerint a bemutatott elszámolásokat, és beszámolókat ők átnézik, ha nem megfelelő javaslatot tesznek a javításra, és benyújtás előtt ellen jegyzik.  Ez hathatós segítség azoknak, akik ezek elkészítésére időt szánnak és maguk készítik el.  De az állami intézmény a  státuszuknál fogva a pályázó helyett ezt  nem készítheti el, illetve a projekt megvalósítása során sincs rálátása és befolyása a folyamatokra.


A piaci tanácsadók át tudják vállalni a projektek menedzselést, és folyamatában tudnak ügyelni arra, hogy a projekt végrehajtása megfelelően történjen,  továbbá a fent leírt dokumentumokat el is készítik.

A tanácsadó szerepe a projekt végrehajtása után sem szűnik meg.  Folyamatosan ügyel arra, hogy a fenntartás is zökkenőmentesen kerüljön végrehajtásra., valamint a fenntartás során előírt dokumentumokat is elkészíti.

A pályázattok bármelyik életciklusában előfordulhat helyszíni ellenőrzés.  Természetesen egy előírásszerűen végrehajtott projekt esetén nem kell ezektől félni. De kérdés, hogy van-e olyan szakember aki ezeken az ellenőrzéseken képviselni tudja a pályázót az ellenőrökkel szemben.
Az állami pályázati tanácsadó intézmény alkalmazottja  ezt szintén a státuszánál fogva nem tudja megtenni. Egyrészt kapacitása sincs rá, másrészt pedig ő ugyannak a szervnek a része aki az ellenőrzést végzi. (Hasonló helyzet állna fel ha az ügyvédek is a bíróság alkalmazottjai lennének, ami elképzelhetetlen) 

A piaci tanácsadók a helyszíni ellenőrzések során a pályázót tudják képviselni,  a helyszíni ellenőrzést megelőzően elő tudják készíteni az ahhoz szükséges dokumentumokat, így azok gyorsabban zökkenő mentesen tudnak lebonyolítódni.

Összefoglalva megállapítható, hogy az új pályázati ciklus eljárásai egyszerűbbek lesznek, az állami tanácsadó intézmények ingyenes segítségével a pályázók ha akarják maguk is tudják kezelni pályázataikat, de aki nem kíván időt szánni rá, és hatékonyan biztonságosan akarja bonyolítani a projektjét, annak javasolt az egyszerűsítések  ellenére is, a projekt költségvetéshez mérten minimális összegért pályázati tanácsadót igénybe venni.  A szakemberre fordított összeg többszörösen megtérül, az optimálisabb finanszírozásban, valamint a gyorsabb gördülékenyebb és biztonságosabb ügyintézésben.  

pályázatírás

2020\09\23

A pályázatírás aranyszabályai, azaz ne csak pályázzunk, hanem nyerjünk is!

A pályázatírás aranyszabályai, azaz ne csak pályázzunk, hanem nyerjünk is!

 

Jellemző a mezőgazdaságra, hogy két-három évet is kell várni egy-egy pályázati lehetőségre. Ezt követően pedig nem egészen 1 hónapunk van csupán a pályázati anyag benyújtására. Mire kell odafigyelni, melyek a jellemző hibák, hogyan lehet elkerülni őket? Miklovicz Péter, pályázati szakértőnk összeszedte a pályázatírás aranyszabályait!

Legyen szó mezőgazdasági vagy nem mezőgazdasági vállalkozásról, általánosságban elmondható, hogy

 • valaki vagy folyamatosan fejleszt és ezzel növekszik a gazdasága és hatékonysága,
 • vagy valaki nem fejleszt és egyre inkább lemarad a piaci versenyben. 

Felgyorsult világunknak ez egy megkerülhetetlen sajátossága, ami ellen csak úgy “védekezhetünk”, ha a fejlesztések ránk eső költségét a lehető legminimálisabbra csökkentjük. Ennek pedig leghatékonyabb módja, ha az összeg legnagyobb részét, vissza nem térítendő támogatásokból fedezzük.

Készüljön fel előre a jövőben megnyíló pályázatokra, hogy ne kelljen kapkodnia!
Készüljön fel előre a jövőben megnyíló pályázatokra, hogy ne kelljen kapkodnia!

Minden gazda szeretné a legmodernebb GPS-s vezérlésű traktort használni, vagy terméke feldolgozását a leggyorsabb, leghatékonyabb “nyugat-európai” technológiák segítségével optimizálni. Egyre több vállalkozónak jut eszébe az is, milyen jó és kényelmes lenne, ha a megújuló energiáknak köszönhetően több pénz maradna zsebében, amit a számlák kifizetésénél sokkal kellemesebb dolgokra is költhetne. Szintén egyre több sikeres termelő vagy feldolgozó vállalkozás gondolkodik abban, hogy a magyar piac mellett a környező országokba is kilépjen termékével.

Bár legtöbben pontosan tudják a fejlesztések hasznát és fontosságát, a gyakorlatban mégsem mindig marad pénz ilyen jellegű beruházásokra. Ezáltal pedig sokan kerülnek egy olyan spirálba, amelynek akár a teljes csőd is lehet a vége. Sok lehetséges pályázó gondolja úgy, hogy a pályázati rendszer nem igazán átlátható és ez visszaélésekre ad lehetőséget. Erre azonban az uniós pályázatoknál nagyon kevés esély van. Bár a bírálat minden esetben Magyarországon történik, az ezzel kapcsolatos jelentések és információk egész “Brüsszelig” felmennek, ami kevesebb visszaélésre ad lehetőséget és ténylegesen a pályázatok szakmai része érvényesülhet.

Az alábbiakban olyan hasznos és a gyakorlatban is alkalmazható eszközöket szedtünk össze, amelyek minden pályázó számára fontosak lehetnek, akik a jövőben mezőgazdasági vagy nem mezőgazdasági vállalkozásukat vissza nem térítendő támogatásból szeretnék fejleszteni.

 1. Mindig az ötlethez kell a megfelelő pályázati kiírásokat keresni és nem fordítva. Amikor a pályázathoz keresünk egy ötletet, annak sok esetben nem lesz jó vége.
 2. A pályázat megírását szakmai tervezés előzze meg! Azaz, a pályázat megírásában, lebonyolításában szerepet vállalók beszéljék meg,  mire kívánnak pályázni, hogyan osztják majd fel a feladatokat. 
 3. A pályázat sugallja azt, hogy az ötlet fontos, és megvalósítása elengedhetetlen. 
 4. A pályázat megírása egyfajta logikát kövessen! Pontosan fogalmazza meg a pályázati célt, azaz a sikeres megvalósításhoz szükséges emberi, tárgyi és anyagi feltételek felhasználását, lebonyolítást és a projekt zárását. 
 5. A kitűzött célok legyenek reálisak! Minden egyes elem legyen megvalósítható, kerülni kell az irreális elemeket. 
 6. A pályázó minden esetben azonosuljon a pályázat kiíróinak szándékával! Arról írjon és úgy, amire és ahogyan kíváncsiak. 
 7. Az egyes rovatokat úgy töltse ki, hogy a rendelkezésre álló helyen, illetve a formanyomtatvány szerint megadott mennyiségű helyen férjen el a pályázati szöveg. 
 8. A pályázati formanyomtatványt általában nem csak egy helyen kell aláírni! Ügyeljen erre, mert egy ilyen mulasztás is okozhatja a pályázat elutasítását! 
 9. A költségvetés elkészítésénél vegye számításba, hogy milyen önerővel rendelkezik, amit a projekt megvalósítása érdekében el tud különíteni (készpénz!). Majd összesítse, hogy az egyes pályázati részcélokhoz milyen mértékű és típusú forrásra lenne szükség. 
 10. A költségvetés ne legyen elrugaszkodott! Minden esetben a piaci árakhoz képest reális és az ÉNGY vagy gépkatalógus szolgáljon alapul. Ellenkező esetben a pályázat elutasítását eredményezheti! 
 11. Határozza meg a program eredményességét jelentő mutatókat (indikátorokat)! Ezzel segíti a döntéshozót abban, hogy megadott mérési mutatókból leszűrhesse, milyen volumenű programmal áll szemben. 
 12. A pályázó korábbi tevékenységének eredményeiről szóló referenciák pozitívan befolyásolják a döntéshozatalt. 
 13. Mindig ellenőrizzük le a kész pályázati anyagot, és akár többször is tegyük meg ezt! Több szem többet lát és nagyon bosszantó, amikor egy kis formai hiba miatt kell újabb 2 évet várni a következő hasonló pályázatra. 
 14. Írja le, hogy a pályázat elnyerése esetén milyen jövőbeni kihatással bír majd a program a megvalósítást követően. A disszemináció nagyon fontos! 
 15. Gyakran érdemes hasonló tevékenységű partnereket keresni, mert együttműködés esetében a siker esélye nagymértékben megnő. 

pályázatírás

2020\09\23

Pályázatírás menete

Pályázatírás menete

I. Igényfelmérés
 A regisztrációs űrlap kitöltését követően felvesszük Önnel a kapcsolatot, és felmérjük a pontos fejlesztési igényeit. Ha van az igényeknek megfelelő pályázat, akkor kap a pályázatról egy rövid tájékoztatást.
 
II. Pályázatképesség vizsgálat
A pályázatírás folyamata során minden esetben leellenőrizzük a pályázót, a jogosultsági feltételek tekintetében. Ezt követően részletesen tájékoztatjuk a pályázat feltételeiről, a pénzügyi, és finanszírozási lehetőségekről. A pályázatban esetlegesen kötelezően előírt vállalásokról Önt minden esetben értesítjük. Ezen teljes körű információk birtokában kockázatmentesen el tudja dönteni, hogy szerezne-e indulni a pályázaton.
 
III. Pályázatírási szerződés megkötése
Amennyiben megfelel a pályázati követelményrendszernek, úgy megkötjük Önnel a pályázatírási szerződést.
 
IV. Adatbekérés
A pályázatírási szerződés megkötése után bekérjük a projekthez szükséges adatokat. Itt nem kizárólag a céges papírokra gondolunk, hanem a projekt megvalósításához szükséges dokumentumokra és információkra is.
 
V. Pályázat megírása
Az Ön által rendelkezésre bocsájtott információk segítségével, és a saját tudásbázisunk alapján összeállítjuk a pályázatát.
 
VI. Pályázat beadása
A pályázat elkészítését követően az elkészült pályázatról egyeztetünk Önnel. Amennyiben jóváhagyja, benyújtjuk a pályázatot.
Ezek után számlázzuk a pályázat írásának költség számláját.
 
VII. Pályázat elbírálása
A pályázat beadása után a Közreműködő Szervezet ellenőrzi, és elbírálja a beadott pályázatot.
  
VIII. Támogatási szerződés megkötése
A pályázati összeg lehívásához szükség van a Támogatási Szerződés megkötésére a közreműködő szervezettel, aki a támogatásokat kezeli. A Támogatási Szerződés megkötésében teljes körű segítséget nyújtunk.
 
IX. Projekt megvalósítása és a pályázati összeg lehívása
A Támogatási Szerződés megkötése után a projekt megvalósítása elkezdődhet.
A projekt megvalósításának időszakában teljes körű projektmenedzsment szolgáltatást végzünk, melybe beletartozik a pályázati előleg igénylése, kifizetési kérelmek, projekt jelentések elkészítése, és benyújtása a közreműködő szervezet felé.
A projekt megvalósulásával a záró pénzügyi elszámolást, és záró projektjelentést elkészítjük.

X. Projekt utógondozás
A projekt megvalósulását követő 3 illetve 5 évben a kötelezően elvégzendő projektfenntartási, és projekt monitoring jelentéseket elkészítjük.

pályázatírás

2020\09\07

Szeretne mindent tudni a mobiltelefonokról? További információ itt

Szeretne mindent tudni a mobiltelefonokról? További információ itt

 

A mobiltelefonok világa olyan hatalmas és bonyolult lett az elmúlt években, hogy sok ember utálja azt az ötletet, hogy át kell gázolni a lehetőségeket, és válogatni kell. A probléma megoldásának kulcsa azonban az, hogy töltsön egy kis időt a téma megismerésével az alábbihoz hasonló cikkek olvasásával. Így a nagyszerű telefon vásárlása egyszerűvé válik.

Próbálja korlátozni a nap folyamán az interneten megtekintett videók mennyiségét. A videó megsemmisíti az Ön GB-kapacitását, mivel általában streaming, és sok adat szükséges a futtatásához. Ha gyakran néz YouTube-videókat a nap folyamán, érdemes korlátlan adatforgalmat választania.

Ha mobiltelefonjának akkumulátora meglehetősen gyorsan lemerül, érdemes az alkalmazások felé néznie. Amikor egy alkalmazás fut, akkor használja az akkumulátor egy részét. Ha nem alkalmaz egy alkalmazást, feltétlenül zárja be. Így nem kell aggódnia a lemerült akkumulátor miatt.

Ne töltsön le egyetlen alkalmazást sem, ha tudja, hogy megbízható forrásból származnak. Bárki készíthet alkalmazást és eladhatja. Néha vannak nyomkövetők vagy más nem kívánt dolgok bennük. Annak ismerete, hogy az adott személy vagy vállalat jó hírű, csökkenti annak esélyét, hogy vírust vagy nyomkövetőt kapjon a telefonjára.

Az okostelefon öregedésével lassabban fog működni. Idővel olyan dolgok lehetnek nehézkesek, mint az alkalmazások frissítése. Ez maximalizálja a telefon lehetőségeit. Lehetősége van a dolgok jelenlegi állapotának megőrzésére azáltal, hogy nem fogadja el a frissítéseket, vagy frissítheti a telefont, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a változásokat.

Ha van okostelefonja, vegye figyelembe, hogy valószínűleg néhány éven belül ki kell cserélni. A számítógéphez hasonlóan a mobiltelefonok is folyamatosan használják a memóriát, és újabb operációs rendszerekre van szükségük. Végül okos telefonja elavulttá válik, és nem lesz memória, vagyis a telefon nem fog megfelelően működni.

Ha van okos telefonja, érdemes néhány naponta teljesen kikapcsolnia. Csak néhány percet vesz igénybe, hogy kikapcsolja, majd újra bekapcsolja. Ez segít megtisztítani a memóriát a felesleges adatoktól, és a telefont optimálisan működtetni.

Mindig vegye figyelembe mind a telefon, mind a terv árát. Egyes szolgáltatók nagyszerű kedvezményeket kínálnak az általuk forgalmazott telefonokról, de végül magasabb árú tervekkel kapják meg. Ez kezdetben némi megtakarítást jelent, de hosszabb távon többet jelent a zsebéből.

Ha felhívni akar valakit, és a hívás egyenesen a hangpostára megy, anélkül, hogy csörögne, használhatja a Slydial szolgáltatást. Ez egy olyan funkció, amely kiküszöböli annak kockázatát, hogy valaki válaszoljon a hívására. Ha egy telefonszám hívott, és nem tudod, ki az, ez nagyszerű szolgáltatás.

Mivel manapság számtalan lehetőség kínálkozik a mobiltelefonok terén, sok ember túlterheltnek és zavartnak érzi magát, amikor vásárolni kell. Nyilvánvaló, hogy ennek nem kell így lennie. Használja a fenti cikkben bemutatott tippeket, és a folyamat demisztifikálható, és valójában meglehetősen egyszerű.

Szeretne mindent tudni a mobiltelefonokról? További információ itt

2020\08\04

Használja a megadott tanácsokat, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki a beltéri ajtó marketingből

Használja a megadott tanácsokat, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki a beltéri ajtó marketingből

 

Eddig sikertelen volt megtalálni megbízható és megbízható információkat a beltéri ajtó marketingről. Megtalálta a megfelelő erőforrást ezzel a beltéri ajtó-val, függetlenül attól, hogy veterán vagy a témában, vagy csak most kezdődik-e meg. Ebben a beltéri ajtóban több tippet és információt talál, amelyek segítenek az út során.

Ha növeli annak esélyét, hogy a beltéri ajtó megtalálható keresésekkel, ne hibáztassa, ha egynél több helyen közzéteszi. Sokkal jobb, ha egyszer közzéteszi, egyetlen URL alatt, és más helyek címkéivel összekapcsolja. Ennek oka az, hogy a Google oldalainak rangsorolása a keresések során az egyetlen oldalra mutató linkek számán és minőségén alapul. Minél többször jelenik meg az oldala, annál több helyen gyűlnek össze ezek a linkek, és annál gyengébbek lesznek a keresési eredmények.

Kiszervezze munkáját. Ha nem tud írni, ne aggódj minden beltéri ajtó felett. Egyszerűen béreljen fel egy írót, aki elvégzi a munkát az Ön számára. A folyamatnak nem kell drágának vagy zavarónak lennie; minden áron elérhető írók. Írás megszerzése felszabadítja Önt az élvezett üzleti tevékenységekbe, és a munka továbbra is megtörténik.

Tartsa naprakészen a tartalmat, és ügyeljen arra, hogy a régebbi tartalom időtlen legyen. Míg a dolgok folyamatosan változnak, próbáljon frissített linket hozzáadni a régi beltéri ajtóshoz. Ha a látogatók először elavult információkkal találják a régi beltéri ajtósokat, könnyen megtalálhatják a jelenlegi verziót a megvalósított link segítségével. Használja ki azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik az olvasók számára a beltéri ajtós legújabb és kapcsolódó tartalmak szerinti rendezését.

A blogjának internetes értékesítésének nagyszerű módja az, ha a beltéri ajtós-t más webhelyekre továbbítja a „nom de plume” alatt. A jelentőség kétszeres: először meg fogja építeni a saját szakértőjének hírnevét. Másodszor, ha az olvasók egy webhelyen a beltéri ajtós rajongóiivá válnak, akkor végül átkerülnek a blogodba, hogy többet olvassanak a tartalomról.

Mindig feltétlenül használja a helyesírás-ellenőrző funkciót, mielőtt bármilyen tartalmat elküldne a webhelyére. Nagyon kínos lenne minőségi termékkel és nagyszerű webhellyel rendelkezni, majd engedményt adni az embereknek, mert olyan problémák merülnek fel Önnek, mint a helyesírás.

Az első bekezdésnek a legjobbnak kell lennie. A keresőmotorok és az olvasók úgy gondolják, hogy a kezdő bekezdés a beltéri ajtó kritikus része. A leghasznosabb információk megadása ezen a területen a legjobb módszer a közönség figyelmének felkeltésére. Ügyeljen arra, hogy vonzó, és ne tartalmazzon mindent, ami releváns. Remélem, elvégre elolvassák a teljes beltéri ajtót.

A beltéri ajtós internetes marketingje sok kreativitást igényel. Ne felejtse el, hogy az a gondolat, hogy nemcsak minőségi tartalmat ír, hanem nagyon vonzó tartalmat is szeretne írni. Ha nem tudja tartani az olvasói kör érdeklődését, akkor nem lesz olvasóközönsége, és így nem látogat a webhelyére.

Dolgozzon a szavak számán. A jó beltéri ajtó nem lehet túl hosszú, hogy szórakoztató, vagy túl rövid, hogy informatív legyen. A különféle beltéri ajtó könyvtárak különféle méretű beltéri ajtósokat is akarnak. A legtöbb a beltéri ajtós-t háromszáz-nyolcszáz szó között keresi, tehát ha következetesen ötszázra ragaszkodsz, jól kell lenned.

Összefoglalva: sokat lehet tanulni a beltéri ajtó marketingről, és remélhetőleg meg tudta őrizni az ezekben a tippekben szereplő alapelveket. Csak kövesse a megadott információkat, és képesnek kell lennie arra, hogy tovább szilárdítsa meg azt, amit már tud, vagy alkalmazza oly módon, amelyet még soha nem vett figyelembe.

Használja a megadott tanácsokat hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki a beltéri ajtó marketingből

2020\07\28

Mit tehet az iPhone?

Mit tehet az iPhone?

 

Ha éppen éppen arra készül, hogy az iPhone-ját a falra dobja a felhasználói frusztráció miatt, akkor ezt az idő múlásával olvassa el. Az iPhone-nak nem kell rejtélynek lennie. Az alábbi cikk segít elsajátítani az iPhone-ját, és szépségévé teheti, nem pedig dicséretet tehet.

Hogy a legtöbbet hozza ki az iPhone-ról, tárolóeszközként használja azt. Az iPhone készülékével bármilyen fájlt tárolhat a könnyen elérhető szoftverek segítségével. A nyilvánvaló zenefájlokon kívül képeket, dokumentumokat és egyéb is tárolhat. A legnagyobb előnye ennek, hogy mindig hozzáférhet ezekhez a fájlokhoz, bárhová is megy.

A fényképezéshez használja a fejhallgató-kábelt. Nehéz lehet olyan képet készíteni, amely fókuszban van, ha megnyom egy gombot, amely az aktuális telefonon található. Ehelyett nyomja meg a vezeték gombját; az enyhe mozgás egyáltalán nem érinti iPhone-ját, lehetővé téve éles, tiszta fénykép készítését.

Ne használjon olyan kiegészítőket az iPhone-hoz, amelyeket nem az Apple készített. Bebizonyosodott, hogy a többi társaság kiegészítői leürítik az iphone elemeit, és szinte használhatatlanná teszik őket, mivel ilyen gyorsan elpusztulnak. Egyéb működési problémákat is okozhatnak, ezért győződjön meg arról, hogy mindig az Apple-tartozékokat használja az iPhone-jához.

Vásároljon képernyővédőt iPhone készülékéhez. Képernyővédő nélkül idővel karcolja meg a telefon arcát. Csak egy kis darab szennyeződésre van szüksége, hogy rossz karcoláshoz jusson. Ügyeljen arra, hogy telefonján mindig legyen képernyővédő.

Ha bezárta magát a telefonjáról, akkor online kell keresnie a javítás módját. Sok embernek történt ez velük is, tehát vannak videók és egyéb oktatóanyagok arról, hogy miként lehet felszabadítani egy iPhone-ot online. Ne feledje, hogy ez egy utolsó lehetőség, mivel valószínűleg törli az összes információt, amikor visszaállítja.

Megszabaduljon egy további eszköztől az iPhone beépített tudományos számológépével. Ehhez indítsa el a telefon szokásos számológépes alkalmazását, és fordítsa el a telefont oldalra, amely előállítja a tudományos számológépet. Az App Store-ban is számos alkalmazás elérhető, beleértve a grafikus számológépeket is.

Amikor az iPhone-mailben van, egyszerűen elmentheti egy kép másolatát, amelyet később megnézhet. Csak érintse meg a képet néhány másodpercre, és elmentésre kerül a tárolt képekhez. Ezután bármikor elérheti, ha újra meg szeretné tekinteni, felteheti az interneten, vagy továbbadja egy barátjának.

Sok mítosz szól arról, hogyan kell kezelni egy vízbe eső iPhone-t. A legnagyobb hajszárítóval szárítják a telefont. Ahelyett, hogy kiszárítaná az összes vizet, amely a telefonon eljutott, ez csak arra szolgál, hogy a vizet tovább tolja a telefonba.

Ha Ön szülő, és nem akarja, hogy gyermeke „felnőtt” dolgokat nézzen a telefonján, csak annyit kell tennie, hogy bekapcsolja a szülői felügyeletet. Ennek a funkciónak a bekapcsolásához csak annyit kell tennie, hogy a beállításokat megérinti, érintse meg az "általános", majd a "korlátozások" elemet.

Most, hogy elérte a cikk végét, annyira szerelmesnek kell lennie iPhone-jában, mint azon a napon, amikor kivette a csomagból. Többé nem kell félnie ettől a szellemetlen technológiától. Megvan a hatalma az iPhone-on. Ez te vagy az irányítás.

Mit tehet az iPhone?

2020\07\09

The Best bmw i3 internet Marketing Tips From The Experts

The Best bmw i3 internet Marketing Tips From The Experts

 

Learning how to use search tips is a very useful skill for bmw i3 internet marketers. Knowing how to find exactly what you are looking for in the most fast and efficient way possible will save you a lot of time. This article will teach you how to do your bmw i3 internet searching more efficiently.

To learn more techniques, you should pretend to be a customer and see what other sellers and marketers are doing in the niche you are interested in. Subscribe to other email lists, and analyze what attracts you and what makes you not want to buy the product. Adapt these techniques to your product.

Become a regular figure on blogs and forums in your area of business or specialty. These forums and blog sites are filled with people who will visit your site if you give them reason. Participate in discussions and postings. Build up a network of people who know you and your business online. They will want to check out your site and refer other people to it as well.

Customers are more likely to trust a testimonial of an actual user than anything your ads say, so why not put some in your website? Customers will be happy to give you a one if you've done a good job, and you can easily draw in new customers with a trustworthy testimonial.

Review the grammar and phrasing of all of the sentences on your website. The last thing that you want to do is lose a customer because they do not understand what you are saying due to poor grammar. If a sentence sounds ambiguous, change it to something more clear and concise.

At the bottom of every page on your site, do not forget to add a back to top option. This will allow every visitor to avoid scrolling and get to the top of the page by simply clicking a button. Inserting a back to top button limits frustration and will improve your sales.

Make sure that anything that you claim on your blog or any other place online is purely factual information and not inference. Posting things that you are not sure about can backfire if your readers find out what you are saying is not the truth. Do some research if you are not exactly clear on the topic.

Include a privacy statement on all pages which ask for customer information. Assure them that their information will only be used to fill their orders and will be kept safe at all times. If your site includes an email list, assure them that you will never give their information to anyone else, and include a safe "unsubscribe" link in every email so people who no longer wish to receive email from you do not have to resort to designating it as spam.

Be your website's harshest critic. Much the same as every mother views her child as the best in the world, a website owner is similarly biased towards their site. No website is perfect, and the first step to improvement is admitting this fact. From there you can pinpoint areas where you can make things better.

Make your bmw i3 internet marketing efforts distinctive and stand out from your competitors. The world of online marketing is not so big that someone out there is not selling a similar product using similar tactics to yours. Research these competitors carefully and see what you can do to differentiate your services from theirs. A potential customer presented with multiple similar pitches is going to select the one that stands out.

Creating an bmw i3 internet video is another way to get your business out there and known about. If you put it on a website like YouTube, you are sure to get recognition for it because there are many visitors that could possibly see your video and in turn, visit your website.

Marketing your web site as a free club instead of a web site is a good idea because people love to feel like they are a part of a group. If you have a forum on your page, message boards, members only areas where they can find banners and graphics with their member numbers on it, people will be more likely to visit.

Creating and maintaining a blog for your bmw i3 internet business gives it a personality that customers can connect to. As a tool for updates, releases and promotions a blog is invaluable but it also gives you a unique opportunity to cultivate customers. Visitors to your blog will remember words of wisdom, helpful hints and any other tool you choose to use to set your business apart from the crowd and this will generate sales for you.

Consider hiring an offline public relations company. If you can't come up with new ways to publicize your website, why not let the professionals do it? This way, you can focus on parts of your business that you are good a,t and prep for the onslaught of visitors the firm will send your way.

Consider a banner ad for your website. Some people don't like banner ads, but if you do it right you can have a great way to bring visitors to your site. The key to a good ad is twofold: you need the right design and the right site to advertise on. If you do those two things you're guaranteed results.

Developing effective bmw i3 internet marketing strategies can be challenging. One tip is to focus on your specific market sector and ensure that your site caters to their specific needs. If your market is focused on young adults and teenagers, then your site should be more relaxed and laid back. If your market targets business professionals, then your site should be more polished and professional.

You have now spent some time reading about search tips. Some of them you probably already knew, though some may have been new to you. Hopefully you found these tips useful and will be able to save time searching and more time working on your marketing strategies using the bmw i3 internet.

The Best bmw i3 internet Marketing Tips From The Experts

2020\04\22

Megvan a legjobb stratégiánk, amikor konténer rendelés és sittszállításra vásárolsz

Megvan a legjobb stratégiánk, amikor konténer rendelés és sittszállításra vásárolsz

 

Naponta növekszik azoknak a százalékos aránya, akik elsősorban konténer rendelés és sittszállítás bevásárlóágyat vásárolnak. Nagyszerű ajánlatokat találhat, ha tudod, hogyan kell vásárolni a konténer rendelés és sittszállítás.Olvasson olvassa el, hogy több információt kapjon a vásárlás sportáról.

Számos üzlet nyújtja a legjobb ajánlatokat azon emberek számára, akik hajlandóak feliratkozni új tagokra. A jövőbeni üzleteket is nyújtanak, ha nagy érdeklődést mutatnak az üzletük iránt, így a regisztráció nagy megtakarításokat eredményezhet.

A kuponkódok különféle konténer rendelési és sittszállítás-kiskereskedők. Ingyenes szállítás vagy pár perc keresés alatt állnak.

Ne kockáztassa az ismeretlen webhelyekkel kapcsolatos adatait, és finanszírozza az ismeretlen vagy árnyékos webhelyeket. A Verisign és / vagy a Cybertrust egyaránt hitelesíti és hitelesíti a kiskereskedőket, hogy tudja, kiben kell megbízni.

Mielőtt megadná hitelképességét vagy személyes adatait, nézze át a címet vagy az URL-t. Ha a "https" nem megfelelő, folytassa, mivel ez azt jelenti, hogy a webhely védett, és biztonságos az információk benyújtása. Ha nem, akkor tudnia kell, hogy a jövőben nyitva áll a lehetséges csalások előtt, mivel adatait nem feltétlenül tárolják biztonságosan.

Nézze meg alaposan a kívánt termékek termékoldalait. Ne feledje, hogy a fénykép nem biztos, hogy pontosan felel meg a kapott elemnek.

Számos weboldal rengeteg információt kínál a vevőnek a termékekről, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e vevő megbánás.

Bizonyos ünnepek miatt a webhelyek rengeteg áruházat értékesítenek a szokásos üzletekben, tehát megtudhatja, melyik kiskereskedő ezt csinálja. Néhány webhely nemcsak kedvezményes, hanem ünnepi ünnepeken is ingyenes szállítást kínál.

Vegye komolyan a jelszavakat, amikor beállította őket. Ne használjon semmit, amely könnyen kitalálható, vagy kifejezéseket. Ne tedd nehézséget tolvajoknak. Használjon mindig különböző jelszavakat, különféle betűkkel, számokkal és betűkkel.

Számos foglalkozó webhely kínál mély kedvezményeket.

Próbáljon csak az otthoni székhelyű konténer rendelés és sittszállítás kereskedőktől. Ezekben a kiskereskedőkben történő vásárlás lehetővé teszi az állami és szövetségi fogyasztóvédelmi törvények hivatkozását. Nem kap ugyanazt a védelmet a nemzetközi oldalakon.

Ha úgy dönt, hogy drága terméket vásárol, érdemes kicsit többet fizetni a jobb szállítási szolgáltatásért. Az is jó ötlet, ha fizet egy vagy két napos szállításért és biztosítottként.

Azt akarja, hogy visszatérjen egy terméket, ha nem illik hozzá, vagy valami nincs rendben.Egyszerűen beragad a termék, ha "vissza nem tér" terméket vásárol.

Nézze meg az üzenőfalak konténer rendelés és sittszállítás minden a vásárlási oldalakat. Ez lehetővé teszi a hozzáférést az üzletet kereső emberek figyelmeztetéseihez is. Figyelmeztetést kaphat egy olyan üzletről, amelyről egyébként nem tudhatott volna.

Mivel a konténer rendelés és sittszállítás a vásárlás gyakran sokkal kényelmesebb, olcsóbb és gyorsabb, mint az utcára ütni, és a boltokba menni, nem csoda, hogy egész idő alatt egyre népszerűbb. Ennek ellenére sok ember nem igazán érti, hogyan lehet a legkedvezőbb ajánlatot kapni konténer rendelés és sittszállítás számára. Az itt megadott információkkal bárki kiváló ajánlatot kaphat a konténer rendelés és sittszállítás bevásárlásával kapcsolatban.

Megvan a legjobb stratégiánk amikor konténer rendelés és sittszállításra vásárolsz

Szőnyegtisztítás Budapest, keresőoptimalizálás Budapest

szőnyegtisztítás szőnyegtisztító szőnyegtisztítás Budapest szőnyegtisztítás, kárpittisztítás szőnyegtisztítás árak keresőoptimalizálás keresőoptimalizálás Budapest

keresőoptimalizálás, budapest

Szőnyegtisztítás Budapest, keresőoptimalizálás Budapest